Rijnland advies

Van Engelshoven geeft mbo-student en scholen meer studietijd en ruimte

Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs) wil dat mbo-studenten meer tijd krijgen om hun diploma te halen. Nu krijgen scholen minder geld naarmate een student lang(er) in het mbo studeert. Hierdoor kunnen studenten door hun mbo-opleiding heen gejaagd worden. Het besluit tot wijziging van de mbo-bekostiging is online gezet voor internetconsultatie.

Van Engelshoven: “Met deze maatregel wil ik de kansengelijkheid in het mbo bevorderen. Door het afschaffen van deze systematiek ontstaat er meer ruimte voor studenten om diploma’s te stapelen of te wisselen van opleiding. Zo kunnen studenten een diploma halen met uitzicht op een plek op de arbeidsmarkt. En het allerbelangrijkste vind ik dat studenten in het mbo de kans krijgen dat op hun eigen tempo te doen.”

Cascadebekostiging
De zogenoemde cascadebekostiging is ingevoerd om mbo-scholen te stimuleren studenten efficiënt een diploma te laten behalen. Als studenten langer dan gemiddeld over hun opleiding doen, lopen deze mbo-scholen bekostiging mis. Deze financiële prikkel kan ervoor zorgen dat scholen studenten zo snel mogelijk willen opleiden of juist weren van opleidingen. Van Engelshoven wil per volgend jaar een einde maken aan deze negatieve prikkel.

Nieuwe bekostiging
Begin februari heeft minister Van Engelshoven een akkoord gesloten met de mbo-sector. Ze heeft met de mbo-scholen onder andere afgesproken dat de cascadebekostiging wordt afgeschaft. Hierdoor gaat het beschikbare budget voor de mbo-scholen op een andere wijze verdeeld worden, aangezien geen rekening meer wordt gehouden met hoe lang een mbo-student over zijn of haar studie doet. Door deze nieuwe verdeling zullen scholen te maken krijgen met een ander budget. De overgang naar deze nieuwe situatie duurt drie jaar.

Bron: Profiel 14 maart 2018
Van Engelshoven geeft mbo-student en scholen meer studietijd en ruimte Sociale partners transportsector gaan chauffeurs werven 'Leerkrachten onderschatten omvang armoede kinderen' Meeste mensen blijven trouw aan pedagogisch beroep
Lees verder >>> Lees verder >>> Lees verder >>> Lees verder >>>